Certifications

Certifications

DateDocumentSize
06/05/2021

06/05/2021

ITINERA - ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE CONTRAENTE GENERALE

245 KB

245 KB

22/04/2021

22/04/2021

Certificazione SOA

52 KB

52 KB

29/03/2021

29/03/2021

UNI EN ISO 9001:2015 - ITINERA

872 KB

872 KB

26/06/2019

26/06/2019

UNI EN ISO 9001:2015 - ITINERA GROUP

95 KB

95 KB

25/10/2018

25/10/2018

UNI EN ISO 9001:2015 - ITINERA PREFABRICATION PLANT Design & production

740 KB

740 KB

25/10/2018

25/10/2018

UNI EN ISO 9001:2015 - ITINERA PREFABRICATION PLANT Transport & assembling

776 KB

776 KB

29/03/2021

29/03/2021

UNI EN ISO 14001:2015 - ITINERA GROUP

430 KB

430 KB

29/03/2021

29/03/2021

UNI EN ISO 14001:2015 - ITINERA

891 KB

891 KB

29/03/2021

29/03/2021

UNI EN ISO 14001:2015 - ITINERA PREFABRICATION PLANT

890 KB

890 KB

25/06/2021

25/06/2021

ISO 31000:2018 ITINERA IT

210 KB

210 KB

25/06/2021

25/06/2021

ISO 31000:2018 ITINERA ENG

178 KB

178 KB

23/12/2019

23/12/2019

UNI ISO 37001:2016 - ITINERA

741 KB

741 KB

30/10/2020

30/10/2020

UNI ISO 39001:2016 - ITINERA

757 KB

757 KB

22/07/2019

22/07/2019

UNI ISO 45001:2018 - ITINERA PREFABRICATION PLANT

3.92 MB

3.92 MB

22/07/2019

22/07/2019

UNI ISO 45001:2018 - ITINERA

2.36 MB

2.36 MB

30/07/2019

30/07/2019

UNI ISO 45001:2018 - ITINERA GROUP

701 KB

701 KB