Arenastaden – Södra Hagalund Underground - SE Hammarby Kanal – SE Storstrøm Bridge - DK Reem Mall - AE